Łukasz Lonka MX Trening Nekla - YouTube
0.76290512084961


Trening kondycyjny Łukasza Lonki, upalny i parny czwartek 25.08.2011 powodował, że z Lonii dosłownie ciekło a z kasku kapało ;)