Łukasz Lonka MX Trening Nekla - YouTube
0.69692802429199


Trening kondycyjny Łukasza Lonki, upalny i parny czwartek 25.08.2011 powodował, że z Lonii dosłownie ciekło a z kasku kapało ;)