รร.บ้านหนองหว้า การเลี้ยงปลาดุก - YouTube
1.0280711650848


โครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองหว้าโครงการเลี้ยงปลาดุก

โครงการเลี้ยงปลาดุก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

ให้อาหารปลาดุก2เดือนโดยลูกๆ

ให้อาหารปลาดุก2เดือนโดยลูกๆ

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

ปลาดุกและกบในกระชัง

ปลาดุกและกบในกระชัง

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

การเลี้ยงหมูหลุม 1

การเลี้ยงหมูหลุม 1

หอยเชอรี่อาหารปลาดุก part2

หอยเชอรี่อาหารปลาดุก part2

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก - 2/2

เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก - 2/2

การเพาะพันธุ์ปลานิน

การเพาะพันธุ์ปลานิน

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาช่อน

การเลี้ยงปลาช่อน

การเลี้ยงปลา - การจัดการน้ำในบ่อปลา

การเลี้ยงปลา - การจัดการน้ำในบ่อปลา

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงปลาบึก

การเลี้ยงปลาบึก

10 การเลี้ยงปลานิล

10 การเลี้ยงปลานิล

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

540321การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย CH5

540321การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย CH5

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน