การเลี้ยงปลาดุก - YouTube
0.74881100654602


โครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองหว้าโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (1)

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

ให้อาหารปลาดุก2เดือนโดยลูกๆ

ให้อาหารปลาดุก2เดือนโดยลูกๆ

การเลี้ยงปลาบึก

การเลี้ยงปลาบึก

หอยเชอรี่อาหารปลาดุก part2

หอยเชอรี่อาหารปลาดุก part2

แหล่งเพาะพันธุ์ปลาดุก

แหล่งเพาะพันธุ์ปลาดุก "ลุงปุม"

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

ผสมเทียมปลาดุก

ผสมเทียมปลาดุก

อาชีพเลือกได้ การปลูกมะละกอ Force8949 2 of 2

อาชีพเลือกได้ การปลูกมะละกอ Force8949 2 of 2

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

การเลี้ยงปลาช่อน

การเลี้ยงปลาช่อน

การเพาะพันธุ์ปลานิน

การเพาะพันธุ์ปลานิน

ขุดบ่อปลาดุก

ขุดบ่อปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

เลี้ยงปลาดุก

เลี้ยงปลาดุก

10 การเลี้ยงปลานิล

10 การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลา - การสร้างอาหารให้ปลา

การเลี้ยงปลา - การสร้างอาหารให้ปลา

ใช้ปลวกเลี้ยงปลาดุก.WMV

ใช้ปลวกเลี้ยงปลาดุก.WMV

การเลี้ยงปลา - การจัดการน้ำในบ่อปลา

การเลี้ยงปลา - การจัดการน้ำในบ่อปลา

การปลูกถั่วฝักยาว

การปลูกถั่วฝักยาว

Thailand Floods 2011 Catfish ปลาดุกเข้าบ้าน

Thailand Floods 2011 Catfish ปลาดุกเข้าบ้าน