รร.บ้านหนองหว้า การเลี้ยงปลาดุก - YouTube


โครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองหว้า

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

5นาทีที่เมืองตรัง ปลาบ่อพลาสติก

หอยเชอรี่อาหารปลาดุก part2

หอยเชอรี่อาหารปลาดุก part2

เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก - 2/2

เลี้ยงกบให้เป็นเพื่อนกับปลาดุก - 2/2

ให้อาหารปลาดุก2เดือนโดยลูกๆ

ให้อาหารปลาดุก2เดือนโดยลูกๆ

โครงการเลี้ยงปลาดุก

โครงการเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงหมูหลุม 1

การเลี้ยงหมูหลุม 1

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

การเพาะเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศ

540321การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย CH5

540321การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย CH5

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

19 ปลาดุกบิ๊กอุย

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาช่อน

การเลี้ยงปลาช่อน

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

เลี้ยงปลาดุก ด้วยกระชังบนดิน (3)

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน

การเพาะพันธุ์ปลานิน

การเพาะพันธุ์ปลานิน

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

การเลี้ยงกบและปลาดุก

ปลาดุกและกบในกระชัง

ปลาดุกและกบในกระชัง

ธุรกิจติดดาว   ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

ธุรกิจติดดาว ฟาร์มลูกพันธุ์ปลาดุก เงินล้าน

การเลี้ยงปลาบึก

การเลี้ยงปลาบึก

การเลี้ยงปลา - การจัดการน้ำในบ่อปลา

การเลี้ยงปลา - การจัดการน้ำในบ่อปลา

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบผสมผสาน.wmv

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบผสมผสาน.wmv

การเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบ่อดิน

การเลี้ยงปลาดุกบ่อดิน