สวดมนต์ทำวัตรเช้า - YouTube

media-promo


สวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดพระปฐมเจดีย์ (*Update* สวดมนต์ทำวัตรเย็น ความยาวประมาณ 85 นาที (mp3) คลิ๊กที่นี่ http://goo.gl/91MEKU) ดูบทสวดได้ที่ Buddhamantra | OK Nation Blog http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6876

CEX.io

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ


เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)


รวมบทสวดมนต์

รวมบทสวดมนต์


รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)


คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554

คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554


อิติปิโสฯ 108 จบ

อิติปิโสฯ 108 จบ


ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ฉบับเดิม)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ฉบับเดิม)


ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)


สวดมนต์ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า


ชัยมงคลคาถา

ชัยมงคลคาถา


ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้

ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้


พระคาถาพาหุง

พระคาถาพาหุง


ฟังพระพุทธมนต์

ฟังพระพุทธมนต์


บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - หลวงพ่อจรัญ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - หลวงพ่อจรัญ


พาหุง ชินบัญชร

พาหุง ชินบัญชร


บทสวดมนต์พระสหัสสนัย [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พระสหัสสนัย [anurakdhamma]


พระคาถาธารณปริตร.mp4

พระคาถาธารณปริตร.mp4


บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก

บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก


บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]


สวดชัยยะ

สวดชัยยะ


บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]


ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก


กะระณียะเมตตะสุตตัง ให้มีเทวดารัก

กะระณียะเมตตะสุตตัง ให้มีเทวดารัก