สวดมนต์ทำวัตรเช้าชุดนี้ ช่วยให้ยามเช้าเริ่มต้นอย่างสงบเย็น - YouTube
0.80082416534424


สวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดพระปฐมเจดีย์ (*Update* สวดมนต์ทำวัตรเย็น ความยาวประมาณ 85 นาที (mp3) คลิ๊กที่นี่ http://goo.gl/91MEKU) ดูบทสวดได้ที่ Buddhamantra | OK Nation Blog http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6876พระสวดมนต์อิติปิโส 108

พระสวดมนต์อิติปิโส 108

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

ชัยมงคลคาถา - ความสงบและพลังจากปิติที่รู้สึกได้เองจากการตั้งใจฟัง

ชัยมงคลคาถา - ความสงบและพลังจากปิติที่รู้สึกได้เองจากการตั้งใจฟัง

สวดพลจักรกัปปวัตนสูตร ♪ 2 HOUR ♪ { บทสวดชัยน้อย (นะโมเม) }

สวดพลจักรกัปปวัตนสูตร ♪ 2 HOUR ♪ { บทสวดชัยน้อย (นะโมเม) }

สวดชัยยะ

สวดชัยยะ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รวมบทสวดมนต์

รวมบทสวดมนต์

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

พระคาถาพาหุง

พระคาถาพาหุง

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

อิติปิโสฯ 108 จบ

อิติปิโสฯ 108 จบ

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

บทพระคาถาโพธิบาทสะเดาะเคราะห์

บทพระคาถาโพธิบาทสะเดาะเคราะห์

ฟังพระพุทธมนต์

ฟังพระพุทธมนต์

เปิดตำนานความเชื่อ คนทรงจ้าว

เปิดตำนานความเชื่อ คนทรงจ้าว

คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554

คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554

ชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์พระสหัสสนัย [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พระสหัสสนัย [anurakdhamma]

พาหุง ชินบัญชร

พาหุง ชินบัญชร

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

มงคลจักรวาฬใหญ่ สร้างเสริมบารมี

มงคลจักรวาฬใหญ่ สร้างเสริมบารมี

ชิ น บั ญ ช ร ๙ จบ

ชิ น บั ญ ช ร ๙ จบ