สวดมนต์ทำวัตรเช้า - YouTube

media-promo


สวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดพระปฐมเจดีย์ (*Update* สวดมนต์ทำวัตรเย็น ความยาวประมาณ 85 นาที (mp3) คลิ๊กที่นี่ http://goo.gl/91MEKU) ดูบทสวดได้ที่ Buddhamantra | OK Nation Blog http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6876

CEX.io

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ


รวมบทสวดมนต์

รวมบทสวดมนต์


เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)


คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554

คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554


รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)


สวดมนต์ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า


อิติปิโสฯ 108 จบ

อิติปิโสฯ 108 จบ


ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้

ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้


ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)


ชัยมงคลคาถา

ชัยมงคลคาถา


ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ฉบับเดิม)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก (ฉบับเดิม)


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


พระคาถาพาหุง

พระคาถาพาหุง


พาหุง ชินบัญชร

พาหุง ชินบัญชร


พระคาถาธารณปริตร.mp4

พระคาถาธารณปริตร.mp4


สวดชัยยะ

สวดชัยยะ


บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา


ฟังพระพุทธมนต์

ฟังพระพุทธมนต์


กะระณียะเมตตะสุตตัง ให้มีเทวดารัก

กะระณียะเมตตะสุตตัง ให้มีเทวดารัก


บทสวดมนต์พระสหัสสนัย [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พระสหัสสนัย [anurakdhamma]


บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]


บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก

บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก


พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์

พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์


บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]


บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)

บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)