สวดมนต์ทำวัตรเช้า - YouTube
0.25570797920227

CEX.io
ทำวัตรเช้าแปล

ทำวัตรเช้าแปล


บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ


รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)


สวดมนต์ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า


ทำวัตรเย็นแปล

ทำวัตรเย็นแปล


พระสวดมนต์อิติปิโส 108

พระสวดมนต์อิติปิโส 108


เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - หลวงพ่อจรัญ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - หลวงพ่อจรัญ


เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเวร

เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเวร


ฟังพระพุทธมนต์

ฟังพระพุทธมนต์


คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554

คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 15กค2554


ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้

ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้


อิติปิโสฯ 108 จบ

อิติปิโสฯ 108 จบ


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]


รวมบทสวดมนต์

รวมบทสวดมนต์


ชัยมงคลคาถา

ชัยมงคลคาถา


Evening Prayer สวดมนต์ทำวัตรเย็นเต็ม (Sub. 中文 Eng)

Evening Prayer สวดมนต์ทำวัตรเย็นเต็ม (Sub. 中文 Eng)


ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)


บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก


พระคาถาพาหุง

พระคาถาพาหุง


บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก

บทแผ่พลังเมตตาทั่วทั้งสามโลก


สวดชัยยะ

สวดชัยยะ


พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์

พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์


บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)

บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)