สวดมนต์ทำวัตรเช้า - YouTube


สวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดพระปฐมเจดีย์ (*Update* สวดมนต์ทำวัตรเย็น ความยาวประมาณ 85 นาที (mp3) คลิ๊กที่นี่ http://goo.gl/91MEKU) ดูบทสวดได้ที่ Buddhamantra | OK Nation Blog http://www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/6876เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเวร

เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเวร

พระคาถาพาหุง

พระคาถาพาหุง

พระสวดมนต์อิติปิโส 108

พระสวดมนต์อิติปิโส 108

สวดพลจักรกัปปวัตนสูตร ♪ 2 HOUR ♪ { บทสวดชัยน้อย (นะโมเม) }

สวดพลจักรกัปปวัตนสูตร ♪ 2 HOUR ♪ { บทสวดชัยน้อย (นะโมเม) }

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้

ธรรมสอนใจผู้ที่ท้อแท้

อิติปิโสฯ 108 จบ

อิติปิโสฯ 108 จบ

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2)

รวมบทสวดมนต์

รวมบทสวดมนต์

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

พระคาถาธารณปริตร.mp4

พระคาถาธารณปริตร.mp4

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

รวมบทสวดมนต์ พาหุง+ชินบัญชร+อนุโมทนาคาถา(ชินกร ไกรลาศ)

ชัยมงคลคาถา

ชัยมงคลคาถา

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

เมตตาพรหมวิหารภาวนา (เมตตาใหญ่)

Morning Prayer สวดมนต์ทำวัตรเช้าเต็ม 中文 Eng

Morning Prayer สวดมนต์ทำวัตรเช้าเต็ม 中文 Eng

ชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

บทสวดมนต์พุทธปารมี [anurakdhamma]

ดูเพื่อปลง ตื่นจากความลุ่มหลงในร่างกายอันไม่จีรัง

ดูเพื่อปลง ตื่นจากความลุ่มหลงในร่างกายอันไม่จีรัง

บทสวดพระพุทธคุณฯ

บทสวดพระพุทธคุณฯ

ทำวัตรเช้าแปล

ทำวัตรเช้าแปล

มงคลจักรวาฬใหญ่ สร้างเสริมบารมี

มงคลจักรวาฬใหญ่ สร้างเสริมบารมี

พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์

พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ กำแพงมนต์

ทำวัตรเย็น

ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร [anurakdhamma]

แสดงธรรมวันเสาร์_ช่วงเย็น_วันเผาศพโยมแม่นฤมล_ตามแนวทางพุทธวจน_2014-07-26

แสดงธรรมวันเสาร์_ช่วงเย็น_วันเผาศพโยมแม่นฤมล_ตามแนวทางพุทธวจน_2014-07-26