วิธีตั้งปากกาplot style Autocad.avi - YouTube

media-promo


สำหรับการตั้งความหนาของเส้นใน Autocad นั้น ไม่ยากลองดูว๊ดีโอแล้วทำตามได้นะครับ

CEX.io