Poli się! + Nalepioki (monologi Mikołaja Grabowskiego) - YouTube
0.48466897010803