ประวัติพร้อมน้อย2.flv - YouTube
0.63751482963562


ประวัติหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2546 สร้างสรรค์โดยหนังอาจารย์ปรีชา ตะลุงสากลหนังพร้อมน้อยแก้บน.mp4

หนังพร้อมน้อยแก้บน.mp4

ไข่นุ้ยคุ้ยข่าว หนังพร้อม งานศพ

ไข่นุ้ยคุ้ยข่าว หนังพร้อม งานศพ

ทั่วถิ่นฯ บ้านพุมเรียง จ.สุราษฎร์  B 1

ทั่วถิ่นฯ บ้านพุมเรียง จ.สุราษฎร์ B 1

หนังตลุง พร้อมน้อย

หนังตลุง พร้อมน้อย

พิธีครอบมือ หนังรัตน์ ทุ่งลาน โดยอ.จรูญน้อย หัวไทร

พิธีครอบมือ หนังรัตน์ ทุ่งลาน โดยอ.จรูญน้อย หัวไทร

หนังสมเจตน์ เพลงแก้วรอพี่.mp4

หนังสมเจตน์ เพลงแก้วรอพี่.mp4

ชีวประวัติหนังอิ่มเท่ง.flv

ชีวประวัติหนังอิ่มเท่ง.flv

โนราบ้านตาขุนโหร-โรงครู 2555

โนราบ้านตาขุนโหร-โรงครู 2555

ปี่นายเคหนังพร้อม

ปี่นายเคหนังพร้อม

ออกรูปฉะ   อิศวรทรงโค

ออกรูปฉะ อิศวรทรงโค

แก้บน แก้เหมฺรฺย 1

แก้บน แก้เหมฺรฺย 1

เรื่อง รักอาลัยพุ่มพวง ดวงจันทร์

เรื่อง รักอาลัยพุ่มพวง ดวงจันทร์

โหมโรงตะลุงสากล 1

โหมโรงตะลุงสากล 1

MedeeTVน้องเดียวตีกลองใหลวงไก่ร้องเพลง

MedeeTVน้องเดียวตีกลองใหลวงไก่ร้องเพลง

โหมโรงหนังตะลุง.wmv

โหมโรงหนังตะลุง.wmv

หนังสมเจตน์  วอนแฟนหนังลุง.mp4

หนังสมเจตน์ วอนแฟนหนังลุง.mp4

การเผาศพในแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยา

การเผาศพในแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยา

มโนราห์โกลน ไขนวน ชวนสนุก

มโนราห์โกลน ไขนวน ชวนสนุก

ผงผายหมดแล้ว เอกชัย ศรีวิชัย

ผงผายหมดแล้ว เอกชัย ศรีวิชัย

เชิดรูปโรงครู ๓ งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาคใต้หนังตะลุง

เชิดรูปโรงครู ๓ งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาคใต้หนังตะลุง

หนังน้องมิว ออกหน้าบท

หนังน้องมิว ออกหน้าบท

อาลัย หนังชัยยันต์

อาลัย หนังชัยยันต์

หนังตะลุงเอกชัย-น้ำใจแม่ แผ่น 3

หนังตะลุงเอกชัย-น้ำใจแม่ แผ่น 3

วันชนน้องเดียว หลกแรงๆ

วันชนน้องเดียว หลกแรงๆ

หนังนครินทร์ ชาทอง เชิดฤาษี

หนังนครินทร์ ชาทอง เชิดฤาษี