ประวัติพร้อมน้อย2.flv - YouTube
0.70181488990784


ประวัติหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2546 สร้างสรรค์โดยหนังอาจารย์ปรีชา ตะลุงสากลไข่นุ้ยคุ้ยข่าว หนังพร้อม งานศพ

ไข่นุ้ยคุ้ยข่าว หนังพร้อม งานศพ

อาลัยหนังพร้อมน้อย.mpg

อาลัยหนังพร้อมน้อย.mpg

ประวัติพร้อมน้อย 1.flv

ประวัติพร้อมน้อย 1.flv

หนังตะลุงพร้อมน้อย/อาวุธธรรม

หนังตะลุงพร้อมน้อย/อาวุธธรรม

แก้บน แก้เหมฺรฺย 1

แก้บน แก้เหมฺรฺย 1

2011 พัทลุง พร้อมบุญยฤทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ อดีตสส 3สมัย

2011 พัทลุง พร้อมบุญยฤทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ อดีตสส 3สมัย

โหมโรงตะลุงสากล 1

โหมโรงตะลุงสากล 1

บทสัมภาษณ์ หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล-1

บทสัมภาษณ์ หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล-1

เล่าเรื่องเมืองใต้หนังพร้อมน้อย

เล่าเรื่องเมืองใต้หนังพร้อมน้อย

หนังตะลุงพร้อมน้อย/ผู้กองยอดรัก

หนังตะลุงพร้อมน้อย/ผู้กองยอดรัก

เชิดชูโนราเติม..อมตะโนราภาคใต้

เชิดชูโนราเติม..อมตะโนราภาคใต้

หนังตะลุงพร้อมน้อย / กรรมสนองกรรม2

หนังตะลุงพร้อมน้อย / กรรมสนองกรรม2

หนังตะลุงพร้อมน้อย / กรรมสนองกรรม1

หนังตะลุงพร้อมน้อย / กรรมสนองกรรม1

หนังตะลุงปรีชา ศ.พร้อมน้อย 3.3

หนังตะลุงปรีชา ศ.พร้อมน้อย 3.3

เพลงโหมโรง 2  งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาคใต้หนังตะลุง

เพลงโหมโรง 2 งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภาคใต้หนังตะลุง

ประวัติศาสตร์จีน-เจียงไคเชค 1_5.flv

ประวัติศาสตร์จีน-เจียงไคเชค 1_5.flv

หนังตลุง พร้อมน้อย

หนังตลุง พร้อมน้อย

เรื่อง รักอาลัยพุ่มพวง ดวงจันทร์

เรื่อง รักอาลัยพุ่มพวง ดวงจันทร์

บทกลอนอาลัยโนราเติม.mpg

บทกลอนอาลัยโนราเติม.mpg

MedeeTVน้องเดียวตีกลองใหลวงไก่ร้องเพลง

MedeeTVน้องเดียวตีกลองใหลวงไก่ร้องเพลง

หนังตะลุงเอกชัย-น้ำใจแม่ แผ่น 3

หนังตะลุงเอกชัย-น้ำใจแม่ แผ่น 3

หนังเชิดพงศ์ ดำรงศิลป์1

หนังเชิดพงศ์ ดำรงศิลป์1

มโนราห์โกลน ไขนวน ชวนสนุก

มโนราห์โกลน ไขนวน ชวนสนุก

วันชนน้องเดียว หลกแรงๆ

วันชนน้องเดียว หลกแรงๆ

การเผาศพในแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยา

การเผาศพในแม่น้ำเนรัญชรา พุทธคยา