ศาสดา อริยไมตรี - YouTube
0.71139693260193


Beyond the world 06-06-56 ตอน.."การตั้งค่าสัณชาตญาณนักลงทุนหุ้น"