ศาสดา อริยไมตรี - YouTube
0.74306392669678


Beyond the world 06-06-56 ตอน.."การตั้งค่าสัณชาตญาณนักลงทุนหุ้น"