ศาสดา อริยไมตรี - YouTube
1.5002069473267


Beyond the world 06-06-56 ตอน.."การตั้งค่าสัณชาตญาณนักลงทุนหุ้น"