ศาสดา อริยไมตรี - YouTube
0.70270800590515


Beyond the world 06-06-56 ตอน.."การตั้งค่าสัณชาตญาณนักลงทุนหุ้น"