ศาสดา อริยไมตรี - YouTube
0.73353314399719


Beyond the world 06-06-56 ตอน.."การตั้งค่าสัณชาตญาณนักลงทุนหุ้น"